onsdag 15 maj 2013

Israel-Palestina konfliktenAtt kunna resonera kring om några veckor:

- resonera kring en två statslösning eller en enstatslösning för området


Att kunna förklara och förstå om några veckor.

-Tre kartor att kunna förklara...(se bilder nedan)


1. Mellanöstern

2. Israel


3. Jerusalem


Att kunna förklara och förstå?

1. Förklara huvuddragen i konflikten mellan Israel och Palestina och vilka centrala aktörer som ingått.(israeler, palestinier, arabförbundet, Egypten, Syrien, Libanon, PLO, Hamas)

2. Förklara hur olika aktörer har olika perspektiv på konflikten och försök reflektera kring olika lösningar. (enstatslösningen/tvåstatslösning eller annat eget förslag)

3. känna till att det finns internationella överenskommelser som till exempel mänskliga rättigheter.

4. känna till varför Jerusalem är en viktig stad för muslimer/judar och kristna?

(5. Grunddragen i två religioner/och kunna jämföra dem (Islam/Judendom och/eller Kristendom.)

  6. Kunna redogöra något för den historiska utvecklingen i området...

  -Egypten/faraoner (4000år sedan)
  -Romarriket/PontiusPilatus/Jesus (2000år sedan)
  -Kalifatet Arabien (Muhamed)(ca 1400år sedan)
  -Osmanska riket (Turkiet)
  -Storbritannien/Frankrike (1 världskriget) 
  -Andra världskriget (Förintelsen)
  - FN 1947 (55%, 44%, 1%)
  -1948 Israel utropas 
  -Idag  


Begrepp att kunna förstå och förklara:
religion/ profet, semit, pilgrim, imperium, urkund, religionsfrihet, rit, (ritualer), tradition, ateism, sekularisering, jämställdhet, etik, polyteism, högtid, symbol, ortodox, konvertera, kultur, patriark, sion

samhällskunskap/ bundsförvanter, aktörer, politik, mänskliga rättigheter, etnisk grupp (folkgrupp), klan, medborgare, mandat, BNP/capita, medellivslängd, stat, HDI
Debatt/argument för/mot
palestinier vs israeler (två statslösning eller en statslösning-debatt)

Palestina

Jerusalem (viktiga byggnader)                   
Östra Jerusalem som huvudstad                           
Orättvisor ex.                                   
    - vattentillgång
    -flyktingar
    -ekonomi
    -BNP/capita
Mänskliga rättigheter
Medborgarskap
Få bundsförvanter
Förstör bostäder och infrastruktur
Ockuperad markIsraeler


Demokrati (Knesset)
Flyktingar
Självständigt land 1948 av FN
Utsatt folk (flera exemepl, förintelsen 2vkr
Gammal historia (Bibeln)
"Heliga landet"
Sionism


Kan du förklara Israel-Palestina konflikten med hjälp av bilderna nedan?

Berätta om konflikten med hjälp av bilderna.

FN beslöt 1947 att dela det brittiska mandatet Palestina i en judisk och en arabisk del. Då Israel utropades 1948 angreps den judiska staten av omgivande arabstater. Ännu i dag har bara Egypten och Jordanien slutit fred med Israel.

De flesta araber som bott i Palestina flydde eller fördrevs i kriget 1948. Palestinska befrielseorganisationen PLO erkänner Israel sedan 1988 men hävdar alla flyktingars rätt att återvända. Israel säger nej men accepterar en tvåstatslösning – att en palestinsk stat bildas vid sidan av Israel. Både sidor vill ha Jerusalem som sin huvudstad.

Den palestinska stat som Israel och PLO förhandlat om skulle omfatta Västbanken och Gaza, två områden som Israel ockuperade i sexdagarskriget 1967. Israeliska bosättare kontrollerar dock delar av Västbanken, och Israel vill behålla de största bosättningarna. Israel lämnade Gaza 2005 men har sedan beskjutits därifrån och svarat med avspärrningar och motangrepp. Runt nyåret 2009 genomförde Israel massiva militära angrepp i Gaza. I mars 2011 ökade åter våldet vid den gemensamma gränsen; Israel genomförde kraftiga vedergällningsanfall efter att granater och raketer avfyrats från Gaza.

Palestinierna är politiskt splittrade sedan 2007. Då tog den islamistiska motståndsrörelsen Hamas, som vann det palestinska valet 2006 över styret i Gaza, medan PLO:s huvudfraktion Fatah dominerar på Västbanken. Hamas har vägrat att erkänna Israels rätt att existera och har inte heller godtagit avtal som ingåtts mellan Israel och PLO. I maj 2011 enades de båda palestinska sidorna om att bilda en gemensam övergångsregering och att hålla allmänna val. 

Att en försoning verkligen skulle bli av tycktes dock osäkert på grund av de stora åsiktsskillnaderna mellan parterna. (källa Landguiden)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar