torsdag 16 maj 2013

På Liv&Död (Planering)På liv och död/
Konflikter/Mellanöstern/

Centralt innehåll (samhällskunskap/religion)
-aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag(sh)
-Centrala tankegångar och urkunder i islam, judendomen och kristendomen (re)
-Religionernas roll i aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt(re)

Att kunna om några veckor:
1. känna till huvuddragen i konflikten mellan Israel och Palestina och vilka centrala aktörer som ingått.
2. se att olika aktörer har olika perspektiv på konflikten och kunna reflektera kring olika lösningar.
3. känna till att det finns internationella överenskommelser om till exempel mänskliga rättigheter.
4. Förstå varför Jerusalem är en viktig stad för muslimer/judar och kristna?
5. Kunna grunddragen i två religioner/och kunna jämföra dem (Islam/Judendom och/eller Kristendom)
6. Kunna redogöra något för den historiska utvecklingen i området

Begrepp att kunna:
religion, profet, semit, pilgrim, imperium, politik, urkund, religionsfrihet, rit, (ritualer), tradition, ateism, sekularisering, jämställdhet, etik, urkund, monoteism, polyteism, högtid, symbol, ortodox, konvertera, kultur, patriark

bundsförvant, aktör, politik, mänskliga rättigheter, etnisk grupp (folkgrupp), klan, medborgare, sion, mandat, BNP/capita, medellivslängd, stat, HDI, infrastruktur


Lektioner
-Tabula rasa (A4)
-Film (Israel (sli.se))
-Jerusalem – Tempelberget/Historisk bakgrund
-Svåra ord och begrepp
-Mellanöstern idag/Kartor/Fakta/Gapminder/Länder i fickformat)
-Palestina
-Israel (1947 55%44%, idag)
-Religionerna i området
-Varför blir ett land rikt? BNP och medellivslängd? (HDI)
-Mänskliga rättigheter/folkrätt/Orsaker till konflikter/FN
-Livet och döden i tre religioner...
-Gruppdebatter/Argument/orsaker till konflikten
-Gruppdebatt/Argument/förslag på lösningar
-Abrahams tre religioner (minikurser)
-Bildkort-spel/ se samband (Berätta med hjälp av bilder och begrepp/förklara ord och bilder)
-Debatt/resonera kring en stat eller två statslösning?

Om vi hinner...(ev någon spelfilm)
-Medialized (vilken bild får vi av konflikten från media?)Redovisning
Debatter /
Muntligt/skriftligt prov senast vecka 22


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar