fredag 8 januari 2016

Islam


Centralt innehåll: 
Centrala tankegångar och urkunder inom världsreligionerna islam, judendom och kristendom


Att kunna om några veckor:
Resonera, se likheter och skillnader mellan religioner


Begrepp:
Allah, arabiska, Bokens folk, domens dag, Hijra, Mekka, minaret, moske, Muhammed, muslim, omskärelse, profet, Ramadan, hadith, haram, fatwa, hajj, halal, id al-fitr, 

imam, islamism, islamofobi, Kaba, kalif, kalifat, Koranen, martyr, Medina,
jihad, qibla (böneriktning), salat, sawn (fastan), shahada (trosbekännelsen), sharia, shia, sunni, sunna, sura, zakat (allmosa/skatt)

Bedömning:
enkla resonemang, utvecklade och väl utvecklade resonemang (se elevanpassad bedömningsmatris)

Exempel på provfrågor
När? Var? Hur? Vem? Vilka? Varför? (E-nivå)

Resonera, Jämföra med judendom och kristendom, se likheter skillnader (E-C-A-nivå)-------------------------------------------------------------------

Lektionsplanering:

-Vad vet du idag?

-Finns Gud?/Vad är religion?

-Islam (kort bakgrund, När? Var? Hur? Vem? Varför?)

-Minikurs (Islam)

-Begrepp (bildspel)

-Film om Islam

-Muhammeds liv (drama)

-Jämförelse med andra religioner (tabell)
(bön, allmosa, vallfärd, trosbekännelse, fasta, döden, mat, förlåtelse, urkund, gudstjänsten och dess lokal, olika inriktningar, Messias, livsregler, högtider, heliga platser, viktiga personer (Mose, Jesus)

-Uppgifter i läroboken Utkik sid 211

-Repetition/Inför provet

-Prov/

-Utvärdering (Vad vet du idag?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar